Bezoekers in de binnenstad

Jaarcijfers van het totaal aantal passanten dat door de telpunten in de binnenstad is geregistreerd tot en met november. Het totaal van 2019 laat zoals verwacht een daling zien in de vergelijking met 2018, maar een forse stijging te opzichte van 2017.

Regelmatig zullen nieuwe cijfers worden toegevoegd. Zo mogelijk met een vermelding van bijzonderheden.

2017

Unieke bezoekers binnenstad 2018

Vergelijking 2017 en 2018