Leegstand

Gemeente

De leegstand in de gehele gemeente Leeuwarden bedroeg in 2016 6,7%. In 2017 bedroeg de leegstand 6.3%
Een aantal grote steden vertonen een dalende lijn. In steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen is sprake van een bijna halvering. Groningen van 8,5% naar 4,3%, Utrecht van 7,5 naar 4,1%. Maar er zijn ook stijgers: Leiden van 5,9 naar 6,7%, Arnhem van 7,1 naar 8,7%.

De binnenstad

De leegstand in de binnenstad van Leeuwarden bedroeg in 2016 11%. Het koopstromenonderzoek dat de provincie eind mei 2017 presenteerde toont een leegstand in de binnenstad van 10,1%. Recent onderzoek van detailhandel Nederland (gepubliceerd op 26 oktober 2017) geeft voor Leeuwarden een leegstand in verkoopvloeroppervak voor het uitgebreide centrum van 15,6% op 1 juli 2016. Op 1 juli 2017 bedraagt het percentage 10,6%. Het hoge cijfer uit 2016 heeft te maken met de vele meters van V&D.

De plekken waar je leegstand ziet zijn andere dan een aantal jaren geleden. Toen was er veel leegstand in de straten aan de rand van de binnenstad. Tegenwoordig zie je veel leegstand in de dure meters in het centrum. De oorzaak is aan de ene kant dat pandeigenaren in straten als Voorstreek, Kelders, Oosterstraat de afgelopen jaren in beweging zijn gekomen. Er is veel meer flexibiliteit voor huurders: kortere contracten, omzethuren en vooral ook lagere huren hebben het gevolg dat er veel meer initiatief is en leegstand daalt. Een aantal straten heeft ook een actieve ondernemersclub die zorgt voor reuring en beleving waar ondernemers en klanten op af komen. Ook wijzigen panden van bestemming en worden er winkels omgebouwd naar bewoning.

Aan de andere kant is dat in het hart van het centrum niet gebeurt. Daar is nauwelijks beweging in de huurprijs gekomen terwijl de rendementen van bedrijven zijn afgenomen. Dat matcht niet meer, met als gevolg leegstand.
Ook liep het slecht af met een aantal ketens in Nederland. De gevolgen daarvan kwamen in het kernwinkelgebied terecht.

Naar verwachting zal de leegstand in de tweede helft van 2017 in de binnenstad verder dalen. Er zijn op dit moment veel initiatieven. Deels door nieuwe zaken, deels ook doordat het nieuwe horecabeleid uitbreiding mogelijk maakt en nieuwe horeca voor een deel de leegstand gaat vullen.