Leeuwarden: schoon, heel en veilig

Een schone en veilige stad realiseren we samen. Ondernemers, Gemeente Leeuwarden, Politie en Brandweer werken samen in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. We maken daarin afspraken over schoon, heel en veilig. De werkgroep is actief in de gehele binnenstad en aan De Schrans. We zijn door het KIWA gecertificeerd met een gouden 6e ster en vormen het grootste aaneengesloten KVO-gebied van Nederland.

Certificering 2021

In 2021 zijn de binnenstad en de Schrans opnieuw onder de loep genomen door het KIWA, hét keuringsinstituut in Nederland. Er is gekeken of afspraken die werden gemaakt worden nagekomen en of er een adequaat actieplan voor de komende jaren is gemaakt. In september heeft de audit plaatsgevonden. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer hebben onderzoek gedaan naar de veiligheid van het winkelgebied in binnenstad en Schrans. Daarvoor hebben we een aantal malen een schouw gehouden, hebben we een ondernemersenquête afgenomen, cijfers van Trigion en brandweer bekeken en aangiftecijfers van politie geanalyseerd. Op basis daarvan zijn actiepunten geformuleerd die we de komende periode aanpakken. Een overzicht van de maatregelen vind u in de "maatregelenmatrix" die als bijlage is toegevoegd helemaal onderaan dit item. Een artikel in de LC over de uitreiking van de gouden ster en de aansluitende avond over 'cybercrime' staat aan het einde van deze pagina.

De werkgroep komt viermaal per jaar bijeen om actiepunten te bepalen. Om te bepalen welke acties er nodig zijn doen we jaarlijks een schouw (bij dag en bij avond), tweejaarlijks een enquête onder ondernemers en bespreken we ieder kwartaal de incidenten die politie en brandweer bijhouden. Op grond daarvan maken we een actielijst per aandachtsgebied. We doen dit om het gevoel van veiligheid op straat te verhogen, winkelcriminaliteit en overlast te bestrijden en zo een aantrekkelijker stad te zijn.

Bestrijding van criminaliteit en overlast in de winkel

Als ondernemers huren we collectief het beveiligingsbedrijf Trigion in om voor ons op te treden. Zij draaien mee in een uitstekende samenwerking met Politie en Stadstoezicht en zijn beschikbaar om ondernemers snel te helpen bij calamiteiten. Zij houden ook de database bij met collectieve winkelverboden. Iemand die herhaaldelijk steelt of overlast veroorzaakt in een winkel kan een collectief verbod voor alle aangesloten bedrijven uitgereikt krijgen. Dat werkt!
Een ondernemer kan inzage krijgen in de portrettengalerij van mensen met een collectief verbod door zich aan te sluiten. Neem daarvoor contact op met Trigion of met de binnenstadsmanager. Er moeten uiteraard wel zorgvuldige procedures worden gevolgd. De regeling is afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens en Justitie.
En het werkt: winkelcriminaliteit in het KVO-gebied vertoont een dalende tendens.

De collectieve verboden, met portret staan op: https://www.collectiefwinkelverbod.nl/login
Daarnaast is er een Whatsapp-groep ‘Veilig Leeuwarden’ die gebruikt wordt om elkaar snel op de hoogte te stellen van onraad. Wilt u hierin worden opgenomen? Neem dan contact op met de binnenstadsmanager.
Hulp van de beveiligers van Trigion kan worden ingeroepen via 06 1139 3807

Brandveiligheid

Brandveiligheid Door ondernemers wordt bij brandveiligheid vaak alleen gekeken naar de eigen werkomgeving:

  • Hoe voorkom ik zoveel mogelijk een brand?
  • Kan ik een beginnende brand blussen?
  • Komt iedereen er veilig uit?

Veel informatie hierover is te vinden op www.brandweer.nl/brandveiligheid. In de binnenstad heb je echter vaak ook bovenburen. Meestal betreft dat één of meerdere woningen. De bewoners daarvan moeten ook bij brand in het bedrijfsgedeelte veilig kunnen vluchtten. Dat gaat niet altijd goed. Naar aanleiding van de brand op De Kelders controleren we als gemeente daarom jaarlijks 20 bedrijven onder woningen met als speerpunt de kwaliteit van de brandscheiding. Onze ervaring is (helaas) dat die verplichte brandscheiding tussen het bedrijfsgedeelte en de woning(en) nog steeds vaak niet op orde is:

  • De brandscheiding is in het verleden bij de bouw nooit goed uitgevoerd.
  • Door verbouwwerkzaamheden wordt de brandscheiding door het wijzigen van installaties zoals riolering, ventilatie (ook koeling en het luchtgordijn) maar ook verlichting doorbroken maar niet of niet correct hersteld. Een installateur staat daarbij vaak niet stil. Controleer dat dus altijd als eigenaar en/of gebruiker. Aandachtpunten: spotjes in brandwerende verlaagde plafonds en afwerking van de meterkast

Wie is verantwoordelijk voor de brandscheiding? Dat hangt er vanaf welke afspraken er gemaakt zijn tussen de eigenaar en huurder. Vraag daarom als huurder altijd na waar de brandscheiding ligt en wie daar verantwoordelijk voor is! Als (nieuwe) eigenaar is het daarom ook belangrijk om zelf te weten waar de brandscheiding ligt en wat de kwaliteit daarvan is. Op het verleden vertrouwen (het zal wel goed zijn) is geen goede optie. Twijfelt u over de kwaliteit van de brandscheiding laat deze dan door een specialist controleren en zo nodig ook door een specialist herstellen. Onze ervaring is dat niet alle aannemers en zzp’ers voldoende kennis in huis hebben om een goede brandscheiding te maken. Voor de goede orde: als gemeente of als brandweer controleren we de brandscheidingen niet op verzoek.

Regelgeving: Bouwbesluit 2012. Info: https://www.bouwbesluitonline.nl/

Verkeer, onderhoud en beheer

Jaarlijks houden we een schouw met leden van de werkgroep KVO zowel bij daglicht als ’s avonds. We letten op wat er niet schoon, heel en veilig is, leggen dat vast als actiepunt en proberen het ter oplossing bij een van de deelnemers onder te brengen. Het gaat vaak om tastbare dingen als bestrating, verlichting en dergelijke. Maar we signalering ook rommel na het buiten zetten van oud papier op de maandag, graffiti-overlast en het ontbreken van huisnummers.

Graffiti

Voor de meeste winkelstraten is een schoonmaakcontract afgesloten door de Gemeente. Het schoonmaken is voor ondernemers in geselecteerde straten gratis. Constateert u ongewenste graffiti op uw gevel, dan kunt u dat melden bij info@eresde.nl met vermelding van uw adres. Schoonmaak vindt dan binnen 14 dagen plaats. Racistische teksten binnen 24 uur. Wel willen we graag dat ondernemers aangifte doen. Dat kan gemakkelijk en digitaal via politie.nl.

Aangifte zorgt voor dossiervorming en kan bij het aanhouden van een verdachte belangrijk zijn.

 

Digitaal aangifte doen bij heterdaad

Procedure voor ondernemer

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseert de werkgroep bijeenkomsten voor ondernemers over onderwerpen waar ondernemers op dat moment veel mee te maken hebben. Er zijn praktijkbijeenkomsten geweest over:

  • Vals geld en wisseltrucs
  • ‘Laat je niet overvallen’
  • Brandveiligheid
  • Cybercrime
  • Veiligheidsmarkt met diverse onderwerpen

Leden werkgroep KVO Binnenstad en Schrans

Haise Bosma, Z Leeuwarden

Bettina Hoekstra, House of Colour

Jelmer Postma, Albert Heijn Schrans

Riemy Adema, Hema

Monique Olivier, De Wereld van Thee

Astrid Wassenaar, Politie

Jan Kees Toxopeus, Brandweer

Rinnie Slof, Gemeente Leeuwarden

Belangrijke links / e-mailadressen

Website Collectieve Winkelontzeggingen https://dashboard.ledenportaal.net

Website ‘Hoe veilig is uw zaak?’ www.hoeveiligisuwzaak.nl

Contactgegevens Trigion voor meldingen E-mail: zaailandbeveiliging@gmail.com, 06-11393807

Andries Haaksma, Trigion Beveiliging

Rini Grotenhuis, adviseur Het CCV

Hayo Galema, Binnenstadsmanagement (voorzitter)

Nieuwsbrief en maatregelenmatrix

Artikel in Leeuwarder Courant over certificering op 10 oktober 2018