Leeuwarden in cijfers

Meten is weten! Op deze pagina gaan we u op de hoogte houden van Leeuwarden in cijfers.

Vitaliteitsbenchmark Leeuwarden

Tweejaarlijks kijkt het bureau Goudappel Coffeng naar de vitaliteit van binnensteden in Nederland. Binnensteden worden vergeleken op grond van vier groepen indicatoren: demografie, voorzieningen (aanbod), ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid. Hoe Leeuwarden scoort ten opzichte van andere steden leest u in onderstaand rapport.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden – detailrapport Leeuwarden 3-9-2019…

lees meer
Koopstromen
lees meer
Bezoekers in de binnenstad

Onderstaande overzichten bevatten informatie over het aantal  aan de binnenstad. De informatie is afkomstig van tellingen van Locatus. Tot midden 2018 telden we het aantal unieke bezoekers door middel van wifi-signalen in combinatie met camera’s. Door de Autoriteit Persoonsgegevens is deze methode verboden. We tellen vanaf midden 2018 het totaal aantal bezoekers dat langs 6 telpunten in de stad komt. Maar kunnen het niet meer omzetten naar unieke bezoekers.

lees meer
Bezoekcijfers op zondag

Hier ziet u hoe het bezoek op zondag in de binnenstad zich ontwikkelt en wat de invloed is van activiteiten die Kunstkade, binnenstadsmanagement, Netwerk Coltrane en de ondernemersverenigingen samen organiseren onder de vlag MOOIE ZONDAG in LEEUWARDEN

lees meer
Parkeercijfers 2016-2019

De overzichten van het aantal parkeerders in de binnenstad bevatten cijfers van de 5 parkeergarages (exclusief de abonnementen) en cijfers van het parkeren op straat (exclusief vergunninghouders). Daarnaast is er ook een overzicht van het aantal bezoekers dat de fiets parkeert in een van de gratis stallingen.

lees meer
Bezetting fietsenstalling

Leeuwarden kent gratis fietsenstallingen in de Sint Jacobsstraat en aan het Wilhelminaplein. Deze stallingen worden beheerd door Parkeergarages Leeuwarden. Gegevens over het bezoek treft u hier aan.

De bezetting is redelijk stabiel: van 2016 naar 2017 is er sprake van een lichte daling van de bezettingsgraad van 1,6%.

lees meer
Toeristen in Leeuwarden

Het toeristisch bezoek aan Leeuwarden wordt gemeten in het Continu Vrijetijdsonderzoek van NBTC-NIPO. De cijfers worden per halfjaar gerapporteerd.

lees meer
Bereikbaarheid binnenstad

Er wordt hard gewerkt aan de bereikbaarheid. De infrastructuur rond Leeuwarden is zo ongeveer klaar; het werk aan de weg vindt nu vooral in de stad plaats. Begin 2018 is alles klaar!

lees meer
Leegstand

De leegstand in Leeuwarden daalt licht. Wel is er sprake van verplaatsing: concentreerde leegstand zich tot een aantal jaren gelden in de straten aan de rand van het centrum, nu staan er vooral dure meters leeg. Cijfers over leegstand zijn afkomstig van Locatus en Detailhandel Nederland.

lees meer
Huurniveaus

De huurprijs is afhankelijk van een groot aantal factoren. Bij winkels is het aantal passanten en het functioneren van de winkelstraat een van de belangrijkste. Voor een aantal winkelstraten zeggen we hier iets over de huurprijs.

lees meer
Schrijf je in voor de nieuwsbrief! inschrijven