Koopstromen

Koopstromenonderzoek Leeuwarden

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân De eerste bijlage gaat over de hele provincie, de tweede over de gemeente Leeuwarden.