Koopstromen

Koopstromenonderzoek Leeuwarden

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân De eerste bijlage gaat over de hele provincie, alle winkelcentra die van belang zijn, de tweede over de gemeente Leeuwarden.