Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF)

Hoe werkt het LOF?

Dit filmpje legt de werking uit:

Iedere wijk heeft een eigen budget bij het LOF dat in georganiseerd overleg wordt besteed aan het versterken van de met name de economie van de stad. In de binnenstad bedraagt het budget circa €140.000,- per jaar. Daarvan worden voorzieningen in het leven gehouden zoals sfeerverlichting, veiligheidsvoorzieningen, de binnenstadsmanager. Een deel wordt ook aan evenementen besteed als LF2108, de intocht van Sinterklaas en activiteiten van Netwerk Coltrane. Het budget wordt verdeeld via de Stichting Binnenstadsmanagement, die afstemming organiseert onder de verenigingen.

Naast het wijkgebonden budget is er ook een stadsbreed budget dat in overleg met alle verenigingen in de gemeente wordt besteed aan grote wijkoverstijgende projecten.

Kijk voor alle info over het ondernemersfonds op http://www.lofleeuwarden.nl