Leeuwarden: schoon, heel en veilig

Een schone en veilige stad realiseren we samen. Ondernemers, Gemeente Leeuwarden, Politie en Brandweer werken samen in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. We maken daarin afspraken over schoon, heel en veilig. De werkgroep is actief in de gehele binnenstad en aan De Schrans. We zijn door het KIWA gecertificeerd met een gouden 6e ster en vormen het grootste aaneengesloten KVO-gebied van Nederland.

Certificering 2018

In 2018 zijn de binnenstad en de Schrans opnieuw onder de loep genomen door het KIWA, hét keuringsinstituut in Nederland. Er is gekeken of afspraken die werden gemaakt worden nagekomen en of er een adequaat actieplan voor de komende jaren is gemaakt. Op 17 september heeft de audit plaatsgevonden. Ondernemers, gemeente, politie en brandweer hebben onderzoek gedaan naar de veiligheid van het winkelgebied in binnenstad en Schrans. Daarvoor hebben we een aantal malen een schouw gehouden, hebben we een ondernemersenquête afgenomen, cijfers van Trigion en brandweer bekeken en aangiftecijfers van politie geanalyseerd. Op basis daarvan zijn actiepunten geformuleerd die we de komende periode aanpakken. Een overzicht van de maatregelen vind u in de "maatregelenmatrix" die als bijlage is toegevoegd helemaal onderaan dit item. Een artikel in de LC over de uitreiking van de gouden ster en de aansluitende avond over 'cybercrime' staat aan het einde van deze pagina.

De werkgroep komt viermaal per jaar bijeen om actiepunten te bepalen. Om te bepalen welke acties er nodig zijn doen we jaarlijks een schouw (bij dag en bij avond), tweejaarlijks een enquête onder ondernemers en bespreken we ieder kwartaal de incidenten die politie en brandweer bijhouden. Op grond daarvan maken we een actielijst per aandachtsgebied. We doen dit om het gevoel van veiligheid op straat te verhogen, winkelcriminaliteit en overlast te bestrijden en zo een aantrekkelijker stad te zijn.

Bestrijding van criminaliteit en overlast in de winkel

Als ondernemers huren we collectief het beveiligingsbedrijf Trigion in om voor ons op te treden. Zij draaien mee in een uitstekende samenwerking met Politie en Stadstoezicht en zijn beschikbaar om ondernemers snel te helpen bij calamiteiten. Zij houden ook de database bij met collectieve winkelverboden. Iemand die herhaaldelijk steelt of overlast veroorzaakt in een winkel kan een collectief verbod voor alle aangesloten bedrijven uitgereikt krijgen. Dat werkt!
Een ondernemer kan inzage krijgen in de portrettengalerij van mensen met een collectief verbod door zich aan te sluiten. Neem daarvoor contact op met Trigion of met de binnenstadsmanager. Er moeten uiteraard wel zorgvuldige procedures worden gevolgd. De regeling is afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens en Justitie.
En het werkt: winkelcriminaliteit in het KVO-gebied vertoont een dalende tendens.

De collectieve verboden, met portret staan op: https://www.collectiefwinkelverbod.nl/login
Daarnaast is er een Whatsapp-groep ‘Veilig Leeuwarden’ die gebruikt wordt om elkaar snel op de hoogte te stellen van onraad. Wilt u hierin worden opgenomen? Neem dan contact op met de binnenstadsmanager.
Hulp van de beveiligers van Trigion kan worden ingeroepen via 06 1139 3807

Verkeer, onderhoud en beheer

Jaarlijks houden we een schouw met leden van de werkgroep KVO zowel bij daglicht als ’s avonds. We letten op wat er niet schoon, heel en veilig is, leggen dat vast als actiepunt en proberen het ter oplossing bij een van de deelnemers onder te brengen. Het gaat vaak om tastbare dingen als bestrating, verlichting en dergelijke. Maar we signalering ook rommel na het buiten zetten van oud papier op de maandag, graffiti-overlast en het ontbreken van huisnummers.

Graffiti

Voor de meeste winkelstraten is een schoonmaakcontract afgesloten door de Gemeente. Het schoonmaken is voor ondernemers in geselecteerde straten gratis. Constateert u ongewenste graffiti op uw gevel, dan kunt u dat melden bij info@eresde.nl met vermelding van uw adres. Schoonmaak vindt dan binnen 14 dagen plaats. Racistische teksten binnen 24 uur. Wel willen we graag dat ondernemers aangifte doen. Dat kan gemakkelijk en digitaal via politie.nl.

Aangifte zorgt voor dossiervorming en kan bij het aanhouden van een verdachte belangrijk zijn.

 

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseert de werkgroep bijeenkomsten voor ondernemers over onderwerpen waar ondernemers op dat moment veel mee te maken hebben. Er zijn praktijkbijeenkomsten geweest over:

  • Vals geld en wisseltrucs
  • ‘Laat je niet overvallen’
  • Brandveiligheid
  • Cybercrime

Leden werkgroep KVO Binnenstad en Schrans

Rients Leijenaar, Kantoorvakhandel de Boer

Harm Pijper, Albert Heijn Schrans

Riemy Adema, Hema

Monique Olivier, De Wereld van Thee

Jildou van der Hout, De Zuivelhoeve

Greetje Schuurmans, Bakkerij Schuurmans

Bouwinus Sikkes, Grand Café Z

Astrid Wassenaar, Politie

Jan Kees Toxopeus, Brandweer

Esther Holman, Gemeente Leeuwarden

Andries Haaksma, Trigion Beveiliging

Martijn Wildeboer, adviseur Het CCV

Hayo Galema, Binnenstadsmanagement (voorzitter)

Nieuwsbrief en maatregelenmatrix

Artikel in Leeuwarder Courant over certificering op 10 oktober 2018